เลือกบริการซื้อ R$ แบบ VIP SERVER

Rate /THB

R$

พร้อมจำหน่าย

วิธีการซื้อ

วิธีและการดำเนินการรูปแบบ Configure game

1.กรุณากรอก Roblox Username และ กรอกจำนวน Robux ที่ต้องการซื้อโดยมีค่าบริการ Rate /THB

2.กรุณากดเข้า Game Link เพื่อเข้าไปตั้งค่า Configure this Place

3.กรุณาตั้งค่า Private Server ของเกม เป็น Public Server

4.กรุณาไปที่แถบ "Access" เลื่อนหา Private servers เปลี่ยนเป็น "Paid" และกำหนดราคาเป็น Robux เพื่อที่จะได้รับ R$ เข้าในระบบ

5.ทำการกดสั่งซื้อ

**โดย Robux จะเข้าบัญชีภายใน 5-7 วัน**

สามารถตรวจสอบรายการได้ที่นี่

https://www.roblox.com/transactions